Ljudkonst växer i popularitet

Ljudkonst är en term som delar upp olika typer av alternativa konststilar där ljud samt olika konstuttryck sammansmälter med varandra. Det kan handla om spoken word, videokonst, performance, ljudinstallationer och alla slags konstformer som har både ljud och konst i sig.

Eftersom internet och media på nätet har ökat så mycket de senaste åren, har det också skapat fler möjligheter för konstnärer att uttrycka sig och visa sin kreativitet. På senare tid har även Sveriges konstföreningar erkänt ljudkonst som en konsttyp. Jag hittade häromdagen en jättebra faktablad om just ljudkonst som ni kan titta på här.

Tack vare internet kan du snabbt via YouTube, Google eller på artistens hemsida få åtkomst till ljudkonst. Det har helt enkelt blivit enklare för människor att visa upp sin konstnärliga sida och tack vare tekniken som fortsätter att växa, skapas de

Ljudkonst kommer förmodligen bara öka mer och mer i popularitet och ju mer datorprogram, appar och innovationer – kommer det dessutom kommas på nya och intressanta konststilar, vilket kommer vara oerhört intressant att se.t bara fler och fler sätt att uttrycka sig på.

  • Ljudkonst innefattar olika konststilar som sammankopplar ljud och konst
  • Poesi som pratas högt eller ljudinstallationer är några få delar av ljudkonst
  • Idag är det enklare för människor att uttrycka sin konst tack vare internet
  • Nya tekniker och innovationer upptäcks hela tiden vilket bidrar till att nya konstformer skapas

Ljudkonsten föddes runt 1800-talet och tack vare ny utveckling har bara fler och fler stilar av ljudkonst skapats. Lite som en alchemist skapar konstnären ett uppträdande eller verk genom att blanda både ljud och andra former av konst som dans, video, poesi, teater och mycket mer.

Ljudkonst kan också handla om performance som utförs på olika platser i städerna, både som installationer och konstutställningar men också ute på allmänna platser. Ju mer konsten växer, desto mer kommer vi får se intressanta och nya stilar ute på gatorna, ateljeer, köpcentrum eller hallar.

Eftersom fler människor idag har en mobiltelefon eller en dator är det enklare för oss att uttrycka oss och blanda dessa konstformer. Idag finns det dessutom olika utbildningar och kurser som specificerar sig på ljudkonst. Det finns både högskolor i Sverige samt internetkurser som kan utbilda dig i detta.

Posted in: Updates