Hur uppstår ljud?

Ljud uppstår av den rörelseenergi som bildas i samband med att någonting vibrerar. När du slår på en trumma vibrerar luften omkring trumman varpå ett ljud hörs. Dessa vibrationer når tillslut dina öron, varpå du och i förlängningen din hjärna uppfattar ljudet.

Ljud påminner om ljus; som också färdas från en källa, det vill säga exempelvis från en glödlampa eller solen. Men ljud och ljus skiljer sig även på många vis. Vi vet exempelvis att ljus kan färdas genom vakuum, då solens strålar tar sig genom rymden innan de når oss. Ljud kan dock inte färdas genom vakuum, och måste istället ta hjälp av ett fysiskt medium, likt luft, vatten, glas eller metall för att nå våra hörselgångar.

Hur färdas ljud?

När du hör att väckarklockan ringer lyssnar du på energi som tagit sig från väckarklockan till dina öron. Ljudvågorna uppstår i klockan, varpå de färdas i luften till dina öron. Mer specifikt är väckarklockan ljudets källa, medan dina öron agerar mottagare.

Läs mer: Ljudkonst ökar i popularitet.

Hur fungerar ljudvågor?

Alla ljudvågor tar sig fram på exakt samma sätt; de färdas genom ett medium tack vare att de får atomerna och molekylerna att skaka. Men ljudvågorna skiljer sig ibland. Det finns exempelvis höga ljud, svaga ljud samt ilande ljud och även om två instrument spelar exakt samma ton kommer ljudvågorna att se skilja sig.

Vad beror det på egentligen?

Den energi som uppstår när någonting vibrerar, det vill säga när ljud uppstår, har ett bestämt mönster. Varje ljudvåg kan exempelvis vara stor eller liten. Stora ljudvågor ger upphov till högt och intensivt ljud, medan små ljudvågor ger upphov till lågt och dovt ljud som du knappt kan höra.

Som Open University bekräftar har ljud också en frekvens. Operasångare sjunger i regel i en hög frekvens, medan hårdrocksartister oftast sjunger i en låg frekvens. Frekvensen skiftar beroende på hur många ljudvågor som produceras per sekund, så en operasångare producerar betydligt fler ljudvågor i jämförelse med en hårdrockssångare.

I videon nedan förklarar Mona Sohlman hur ljudvågor fungerar.

Hur uppstår ljud i blåsinstrument?

Om vi tar ett piano som exempel uppstår ljudet i samband med att du slår på en pianotangent och en vibration uppstår. Ljudet förflyttar sig därefter från pianots innandöme till dina öron, varpå din hjärna uppfattar ljudet.

Hur uppstår ljud när vi talar?

När vi talar vibrerar våra stämband och i samband med det skapar vi ljudvågor, det vill säga ljud. När ljudvågorna färdats från din hals tas de upp av andra personers öron, varpå de uppfattar vad du säger samt hur högt du talar.

Hur snabbt går ljud?

Ljudvågorna är olika snabba beroende på i vilket medium de färdas. Ljudvågor som färdas via luften kan uppnå en hastighet på 340 meter per sekund. Men i jämförelse med ljuset är ljudet en riktig snigel. Ljudet är nämligen cirka en miljon gånger långsammare än ljuset.

Är ljud viktigt?

Ja. Ljud är en förutsättning för att människor och andra typer av djur ska kunna kommunicera med varandra. Djur kan bland annat varna andra flockmedlemmar om fara, så att de inte blir uppätna. Människor är dock det enda djuret som kan tala och göra sig förstådda på ett effektivt sätt.

Posted in: LjudTagged: